Partners

Bedrijven en mensen voelen zich verbonden met stichting Met je hart. Overal om ons heen, en dus ook bij medewerkers, leven mensen in eenzaamheid. In het kader van MVO verbinden bedrijven zich aan ons. Dat kan op lokaal niveau, door een team in een gemeente te ondersteunen, of op landelijk niveau. Stuur een mail naar info@metjehart.nl als u meer informatie wilt over de wijze waarop u de verbinding met ons kunt aangaan.