Menu

Verantwoording

Stichting Met je hart is een goed doel met ANBI status (algemeen nut beogende instelling).

ANBI publicatiegegevens

Stichting Met je hart
Postadres: Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245 NH Rosmalen

E-mail: info@metjehart.nl
Website: www.metjehart.nl

KvK nr: 56278128
RSIN nr: 852053939
IBAN: NL72 RABO 0331 2607 43

Het ANBI-formulier is hier te bekijken.

Het bestuur van stichting met je hart bestaat uit vijf leden. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Bij Ambassadeurs staan alle prominente Nederlanders die de acties van de stichting ondersteunen. Het landelijk bureau van stichting Met je hart bestaat uit 4 parttime medewerkers.

Doelstelling (volgens de statuten)

De stichting heeft ten doel:

  • Het mogelijk maken van maatschappelijke projecten ter verbetering van de situatie en de positie van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving
  • Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van instellingen met maatschappelijke projecten als doelstelling
  • Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de zorg voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving
  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen van beleid

  • Met je hart vraagt, in samenwerking met restaurants, aandacht en creëert bewustwording bij de maatschappij voor het steeds groter wordende probleem van eenzaamheid onder kwetsbare doelgroepen.
  • Met je hart maakt sociale ontmoetingen mogelijk voor kwetsbare ouderen op buurtniveau.
  • Met je hart werft hiertoe jaarlijks fondsen door een vrijwillige bijdrage op de tafelrekening van gasten in deelnemende restaurants.
  • Donaties die in een gemeente worden opgehaald, worden ook in deze gemeente besteed.
  • De sociale projecten worden uitgevoerd met andere lokale instanties: verbinding op buurtniveau.
  • Eet met je hart wordt de komende jaren landelijk uitgerold.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

Met je hart maakt sociale ontmoetingen mogelijk in samenwerking met lokale horeca, burgers, ondernemers, bedrijven, maatschappelijke instanties en zorg- en welzijnsorganisaties, in de gemeente waar Met je hart actief is. Verbinding op buurtniveau. Ons Jaarverslag 2022 geeft een goed beeld van de manier waarop wij (samen)werken om zoveel mogelijk impact te maken.

Financiële verantwoording

Onze financiële verantwoording over 2022 is te lezen in ons jaarverslag 2022.

Vrijwilligers gedragscode en huisregels

Integriteit is een belangrijk onderwerp voor elke maatschappelijke organisatie. Dat geldt ook voor Met je hart. Onze ouderen en andere belanghebbenden hebben er recht op dat de vrijwilligers zuiver en eerlijk handelen. Maar wat verstaan we daaronder? Dat lees je in de Met je hart vrijwilligers gedragscode en huisregels.