Menu

Met je hart een formule met impact

De kracht van onze ontmoetingen voor ouderen is dat deze structureel en terugkerend zijn. Zo ontstaat er contact met buurtgenoten, jong en oud. En zo dragen we bij aan het verzachten van eenzaamheid.

Niet eenmalig, maar structureel

Voor onze ontmoetingen nodigen we ouderen keer op keer persoonlijk uit. We zorgen ervoor dat ze opgehaald en thuisgebracht worden. We helpen mensen (letterlijk) de drempel over en geven hen de gelegenheid om in contact te komen met buurgenoten en vrijwilligers. Zo kunnen nieuwe vriendschappen ontstaan. De vriendschap tussen Riekie en Ellen is daar een mooi voorbeeld van.

Lokaal voor lokaal

Onze lokale teams van vrijwilligers brengen ouderen uit dezelfde wijk/gemeente regelmatig met elkaar in contact. Zo ontstaan er mooie verbindingen. De lokale Met je hart teams zijn in hun eigen gemeente actief, hebben een groot netwerk en werken samen met lokale partners om met heel hun hart impact te maken op het leven van eenzame ouderen in hun gemeente.

Intensieve samenwerking met zorg- en welzijnsprofessionals

Door deze intensieve samenwerking bereiken we de onzichtbare ouderen die zelfstandig wonen en gevoelens van eenzaamheid ervaren. Zorgmedewerkers signaleren eenzaamheidgevoelens bij ouderen en kunnen de eerste drempel wegnemen door ouderen te vertellen over de ontmoetingen van Met je hart.

Fondsen werven en zichtbaarheid: EET met je hart

Onze EET met je hart campagne is belangrijk voor zichtbaarheid en financiële middelen. Gedurende 6 weken in november en december vragen restaurants en food gerelateerde winkels een kleine extra bijdrage aan gasten. Hierdoor zijn lokale ontmoetingen mogelijk.

Impact Met je hart

Stichting Met je hart maakt haar belofte waar. Ze biedt eenzame ouderen gezelligheid, genegenheid en de gelegenheid om met andere mensen in contact te komen. Dit blijkt uit de resultaten van de in 2023 gemeten impact onder Met je hart ouderen uit 16 gemeenten. Bijna 90% van de ouderen geeft aan onlangs 1 of meerdere betekenisvolle ontmoetingen te hebben gehad. De resultaten zijn terug te lezen in de impact rapportage 2023.

Foto: © Babs van Geel
“Bij Met je hart voel ik keer op keer de echte gemeende aandacht van de vrijwilligers en ontmoet ik steeds weer fijne mensen! Ik kom ó zo graag.”