Over ons

Missie

Kwetsbare mensen verbinden. Dat is onze missie. Met heel ons hart slaan we een brug tussen vergeten worden en aandacht krijgen. We zorgen ervoor dat mensen er voor elkaar zijn en dat ze elkaar ontmoeten. Wij geloven dat samen zijn en samen ondernemen het leven fijner en rijker maakt. Hier zetten we ons graag voor in. Persoonlijk en oprecht. Samen met anderen.

Doelgroep

Met je hart zet zich in voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen, moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten. De kwetsbaarheid wordt versterkt door bijvoorbeeld een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk, de financiele situatie of verlegenheid en angst.

Ambitie

Landelijke bewustwording en beweging bij de burger voor het steeds groter wordende maatschappelijke probleem van eenzaamheid waar steeds meer ouderen mee kampen. Onze ambitie is om op gemeenteniveau de burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen met elkaar te verbinden om onze missie uit te dragen.

Doelstelling

Na een succesvolle start in 2013 verbinden steeds meer gemeenten in met name Utrecht, Brabant en Limburg zich aan stichting Met je hart. Hiermee laten we zien dat de stichting een goed toekomstperspectief biedt om het initiatief actief in andere gemeenten en provincies uit te rollen.