Organisatie

Stichting Met je hart is een goed doel met ANBI status (algemeen nut beogende instelling).

Het bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit deze leden:

Babs van Geel

Oprichtster en Voorzitter Babs van Geel, is econoom en psycholoog. Verruilde het bedrijfsleven voor de fotografie en haar ambitie op maatschappelijk gebied. Met haar documentaire fotografie wil zij maatschappelijke thema’s voor het voetlicht van de gewone burger brengen. Heeft een sterke drijfveer om zich volledig voor (verschillende) eigen maatschappelijke initiatieven in te zetten. Woont met Leon en haar 3 kinderen in Utrecht Oost. www.babsvangeel.nl
Secretaris Paul van Alphen, directeur at Stichting Sterk in Werk, onderdeel van Koraal Groep. De pedagogische academie gedaan, met specialisatie management en innovatie. Erg betrokken bij de Stichting en als secretaris van het bestuur actief.
Nicole SchererPenningmeester Nicole Scherer was in 2017 tijdelijk landelijk manager van stichting Met je hart en is daarna per 1 januari 2018 toegetreden tot het bestuur. Zij is een ervaren manager uit de financiële sector en werkt inmiddels in het maatschappelijke domein.   
Arjan in 't Veld
Bestuurslid Arjan in ’t Veld is ondernemer en marketeer. Actief in de seniorenmarkt zowel zakelijk als voor liefdadigheid. Zijn ervaring in de marketing en met Stichtingen zorgt voor een waardevolle aanvulling in het bestuur.
Bestuurslid Karin Lammers is in 2014 gestart met Met je hart in haar gemeente ’s Hertogenbosch en heeft 
daar een succesvol en zeer actief team neergezet. Inmiddels is er een nieuwe coördinator van deze gemeente, maar als ervaringsdeskundige en mede initiator van het eerste uur is Karin sinds het najaar 2016 toegetreden tot ons bestuur.

Bestuurslid Petra Vos is vanaf het eerste uur betrokken bij Met je Hart. Waar zij in eerste instantie vooral een rol speelde op de achtergrond is zij sinds maart 2018 toegetreden tot het bestuur. Haar achtergrond als directeur bij corporates en mkb bedrijven maakt haar een waardevolle aanvulling.

Bestuurslid Sander Graft is toegetreden vanaf maart 2019. Hij brengt veel bestuurlijke ervaring mee vanuit jarenlang (inter)nationale statutaire directie posities en meerdere bestuurlijke nevenfuncties. Hij wil aandacht gaan besteden aan zinvolle maatschappelijke activiteiten. Hij wil de groei van Met je hart en al de teams met zeer gemotiveerde vrijwilligers maximaal vanuit het bestuur ondersteunen.

Landelijk kantoor

Op het landelijk kantoor is in totaal 1 fte werkzaam. Vanuit het kantoor wordt o.a. de strategie van Met je hart vertaald naar beleid en uitvoering, worden de vrijwilligers ondersteund en geïnspireerd, vindt de centrale marketing en communicatie plaats, en de verantwoording over activiteiten van de stichting en hun impact.


Sabine Pool 
is in 2018 gestart bij Met je hart als landelijk manager. Bij Met je hart zet ze zich in op het gebied van strategie, beleid en fondsenwerving. Ook ondersteunt ze vanuit haar rol de lokale teams en de operatie op kantoor. Zij is gericht op de verbinding van het Met je hart netwerk om tijdens de professionalisering en groei van de organisatie de kernwaarden te behouden.
sabine.pool@metjehart.nl

Projectcoördinator Femke Lagerweij is sinds 2013 betrokken bij de stichting en heeft, naast haar ondersteunende functie, in 2014 tijdelijk de rol van coördinator in Oisterwijk op haar genomen. Momenteel ondersteunt ze alle vrijwilligers vanuit het centrale kantoor.
femke@metjehart.nl