Onderteken ons manifest

Wilt u ons ondersteunen bij het realiseren van onze missie en ons helpen bij het verbinden van kwetsbare ouderen? Dan kunt u nu ons manifest ondertekenen, waarmee u aangeeft dat u onze aanpak onderschrijft. Alvast bedankt voor uw steun.

1. Wij geloven dat verbinding tussen mensen de belangrijkste voorwaarde is voor een betere toekomst.

2. Wij zijn ons ervan bewust dat een beter buurtgevoel de verschillen tussen generaties verkleint.

3. Wij creëren kansen voor kwetsbare ouderen die het moeilijk hebben.

4. Wij geloven in samenwerking en willen onze kennis en ervaring actief delen.

5. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente of regio waarmee wij zijn verbonden.

6. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen voor ouderen die met eenzaamheid worden bedreigd.

7. Wij verstrekken eerlijke en heldere informatie en zijn altijd bereid met belanghebbenden te overleggen.

Ik onderteken dit manifest, omdat…

0/255 karakters over

Hilma van Alphen

10 oktober 2017

Ik het van dichtbij meemaak dat ouderen vereenzamen en doe wat ik kan omdat ietwat te verzachten.

Maureen Story

5 oktober 2017

ook ik het belangrijk vind dat de kwetsbare ouderen zichtbaar worden zodat ze met een kleine inzet weer in hun kracht gezet kunnen worden. Onderzoeken wat ze nodig hebben en wie ze daar bij kan helpen!

Joyce Klomps

5 oktober 2017

Het een geweldig initiatief is!

Nancy Metz

4 oktober 2017

Onze ouderen mogen niet verpieteren en eenzaam worden,fijn dat deze groep niet vergeten word op deze manier,super !!!

Marcia de Vries

4 oktober 2017

Omdat ’t ’n geweldig initiatief is om eenzame ouderen te helpen.

Lars Holm

4 oktober 2017

ik me er helemaal in kan vinden

Anita Huijerjans

4 oktober 2017

Het een goed initiatief is.

Jackie Rademakers

4 oktober 2017

Ik alle 7 punten onderschrijf!

Monique van der Meijs

4 oktober 2017

Omdat k weet daar veel oudere het moeilijk hebben en eenzaam zijn

Marlon Kierkels-Spencer

4 oktober 2017

Ik affectie heb met de eenzame oudere en di initiatief ondersteun

Jiska van der Kooij

4 oktober 2017

Omdat ik het er helemaal mee eens ben en het heel belangrijk vind. Ik geloof in verbinden en samenwerken.

Fleur Slaats

4 oktober 2017

Ik ook ooit oud hoop te worden

Leonora Schouwenaars Ravenhorst

3 oktober 2017

Eenzaamheid doet iets met je, en dat wil ik voorkomen bij onze ouderen in Weert. Niet alles kan maar het begin is gemaakt.
Weert gaat ervoor!!!

Meijke de Greeff

29 september 2017

Niemand eenzaam mag zijn en ik geloof in de kracht van samenwerken. Van ??Samen!

Wendy Baeten

28 september 2017

Ik ihet belangrijk vind dat ouderen t gevoel hebben er bij te horen, er toe doen
Ik gun ze een warm hart toe

Maarten van beek

27 september 2017

Iedereen de moeite waard is en een uniek verhaal heeft waar anderen iets aan hebben

Gijs Van der Heijden

27 september 2017

…het idioot is dat het überhaupt noodzakelijk is!

“De eenzaamheid is een goede plaats om te bezoeken, maar een slechte plaats om te verblijven!”
(Citaat van Josh Billings)

Debbie de Kock

27 september 2017

Eenzaamheid is dodelijker dan roken!
Hoe fijn als Met-Je-Hart mensen kan samenbrengen!

Sjors van de Veerdonk

27 september 2017

Ik geloof dat oud of jong, men het meeste geluk uit het leven haalt door samen te zijn met anderen.

Maurits Koetse

26 september 2017

Omdat ik eenzaamheid onder ouderen wil tegengaan.

Wilma Bierens

26 september 2017

Omdat ik met heel mijn hart geloof in Met Je Hart

Mandy Van den Broek

26 september 2017

Het actuele thema van Stichting Met je Hart nooit teveel onder de aandacht gebracht kan worden. Mooi doel waar we allemaal, in het klein of in het groot, ons steentje aan bij moeten dragen.

Wim Vissers

26 september 2017

Ik het een heel goed initiatief vind

Jet Van der Linden

26 september 2017

Ik mezelf helemaal kan vinden in de doelstellingen van St. Met je hart!

Patty Prinsen

25 september 2017

stichting met je hart mij in mijn hart raakt

Marianne van Drunen

23 september 2017

Het een fantastisch initiatief is en uitgevoerd wordt door heerlijke fantastische vrijwilligers en ik uit ervaring kan zeggen hoeveel goed dit doet bij eenzame ouderen.

Gerrie Becks

23 september 2017

Er nog teveel ouderen alleen zitten, mensen die echt niemand hebben, en zelfs in verpleeg en verzorginghuizen zijn er mensen die eenzaam zijn. Als ieder van ons 1 uur vrij zou maken om je in te zetten voor een ouder hoe mooi zou???

Marlies van Hout

23 september 2017

aandacht voor elkaar, aandacht voor ieder mens, de wereld mooier maakt.
En leven in een mooie wereld dat wil toch iedereen.

Elvira Verschuren

23 september 2017

Alle kleine beetjes helpen. Hopelijk kunnen we zo nog meer mensen een warm hart toe dragen!!

Rosalie Van Klarenbosch

22 september 2017

Het goed is, een stichting te ondersteunen, die eenzame ouderen zorgeloze en gezellige momenten bezorgt!

Nicome Scherer

22 september 2017

Voeten heb je om te lopen
Naar de mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is

Liesbeth De Craen

22 september 2017

Omdat stichting met je hart heel veel mensen blij maakt, ze genieten zichtbaar!