Onderteken ons manifest

Wilt u ons ondersteunen bij het realiseren van onze missie en ons helpen bij het verbinden van kwetsbare ouderen? Dan kunt u nu ons manifest ondertekenen, waarmee u aangeeft dat u onze aanpak onderschrijft. Alvast bedankt voor uw steun.

1. Wij geloven dat verbinding tussen mensen de belangrijkste voorwaarde is voor een betere toekomst.

2. Wij zijn ons ervan bewust dat een beter buurtgevoel de verschillen tussen generaties verkleint.

3. Wij creëren kansen voor kwetsbare ouderen die het moeilijk hebben.

4. Wij geloven in samenwerking en willen onze kennis en ervaring actief delen.

5. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente of regio waarmee wij zijn verbonden.

6. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen voor ouderen die met eenzaamheid worden bedreigd.

7. Wij verstrekken eerlijke en heldere informatie en zijn altijd bereid met belanghebbenden te overleggen.

Ik onderteken dit manifest, omdat…

0/255 karakters over

Hannie Janssen

10 oktober 2019

het niet anders kan! Je kunt samen zijn met anderen en je toch eenzaam voelen. Je kunt alleen zijn en geen last hebben van eenzaamheid. Wat zou het fijn zijn om kwetsbare ouderen minder kwetsbaar te maken. Respect hebben voor elkaar, ongeacht leeftijd.

M van Rijswijk- Verhagen

10 oktober 2019

Ik geloof in de kracht van ontmoeting en verbinding, dat aandacht het verschil maakt in eenzaamheid en gezondheid. In de huidige maatschappij waar door digitalisering steeds minder contact is tussen mensen maken juist dit soort initiatieven het verschil.

Ilona Kapteijn

10 oktober 2019

Eenzaamheid een gevaarlijker iets is dan menige dodelijke ziekte..Eenzaamheid is vreselijk!

Jeannette van Haastert

10 oktober 2019

..ik geraakt was door de portretten in Flair 39 en wéét dat organisaties als Met je hart helpen. Mooi: werken met je hart…

Mirjam Florie

10 oktober 2019

Mijn moeder na 14 jaar zorg voor haar man, nu echt alleen is. Natuurlijk proberen de kinderen en kleinkinderen er zoveel mogelijk voor haar te zijn. Maar iedereen werkt of heeft gezin. Contacten is voor ouderen zo belangrijk. Goed initiatief.

Nen van Rooijen

10 oktober 2019

Ik zelf niet mobiel ben.

Jeannette Saatrube Vernooij

26 augustus 2019

ik een bijdrage lever door zelf in actie te komen. En zo het verschil kan maken.
Klein. Het nieuwe groot!

Fini Smeets

26 augustus 2019

dit heel hard nodig is. Er wordt wel eens vergeten dat het juist deze ouderen zijn die onze maatschappij hebben opgebouwd na de oorlog, met de welvaart die er nu is en nu het gevoel hebben dat ze niet meer mee tellen. Sta daar eens bij stil!

Lidwien Smeets

26 augustus 2019

er veel eenzaamheid is bij ouderen. Dat mag niet. Er moet heel veel veranderen, o.a. overheidsbeleid. Als iedereen 1 of 2x per jaar daadwerkelijk iets voor hun doet, zijn we al n heel eind op de goede weg.

Lou Debeij

26 augustus 2019

omdat dit een initiatief naar m’n hart is; echt contact en verbinding is een van de peilers van een samenleving die ik voor ogen heb en waar ik deel van wil zijn. Oud, ouder, jonger en jong… samen sterk!

Margot Bilstra

26 augustus 2019

Mijn moeder zich,ondanks haar jarenlang alleen zijn,door haar dementie alleen voelt. Ik ga elke donderdagavond,na mijn werk, naar haar toe om haar te helpen en samen te zijn.
Dat valt soms niet mee omdat ik full-time werk en 125 km verderop woon

J. de Graaf

26 augustus 2019

… ik voor 100% achter deze aanpak sta.

Lea Muruven

26 augustus 2019

I believe human connection is essential and everyone needs to feel included.

Susan Altena

26 augustus 2019

Niemand hoort en hoeft eenzaam te zijn. De stichting is een prachtig initiatief die mij diep in mijn hart raakt!

Jettie Peters

26 augustus 2019

ik vind dat we met z’n allen op micro niveau veel kunnen betekenen. En omdat ik geloof dat verbinding een mens gelukkig(er) maakt!

Guido Robertz

6 mei 2019

niemand eenzaamheid verdient.

Henriëtte Rosema van de Laak

6 mei 2019

80-plussers zijn eenzaam doordat ze veel vrienden en familie verliezen door de jaren heen. Door gezondheidsproblemen kunnen ze vaak niet meer datgene doen wat ze in het verleden deden. Ze hebben aandacht en begrip nodig.

Wibe van der Linden

11 april 2019

ik graag wat voor de ouderen wil doen

Dennis Teseling

11 april 2019

Het belangrijk is dat bedrijven maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Rutger van Reenen

11 april 2019

ik graag wat doe voor de ouderen in onze samenleving.

Jeroen de Goede

11 april 2019

Het een mooi initiatief is. Als het jezelf goed gaat, kun je iets terug geven aan de maatschappij.

Gerard van der Leest

11 april 2019

Ik geloof in jong en oud voor deze prachtige actie.

Janny Haerkens

11 april 2019

Ik Met je hart een heel goed initiatief vind. En als ik een klein steentje kan bijdragen om eenzaamheid onder armen te verminderen is dat natuurlijk een kleine moeite. Top initiatief!!

Agnès Olthof

11 april 2019

ik erachter sta.

D.M.Z. Brink

11 april 2019

ik deze mening & doelstelling ook onderschrijf. Ik zie de vereenzaming onder ouderen en wil een bijdrage leveren om hen te helpen ter vermindering/verzachting van hun situatie.

Hélène Snijders

11 april 2019

Ik als mantelzorger voor m’n moeder zie dat de wereld steeds kleiner wordt voor (hulpbehoevende) ouderen. Iedereen heeft t druk. Als je weinig geconfronteerd wordt met deze groep mensen is de kans dat ze vergeten worden groot.

Gisela Von Scheibler

11 april 2019

Niet alleen in december de feestmaand.
Ouderen eenzaam zijn maar ook door het hele jaar door is er armoede en eenzaamheid onder de Nederlandse bevolking en moet er meer aandacht aan deze groep gegeven worden.
Ik heb me aangemeld als vrijwilligster.

Ingeborg van Laren – Storm

11 april 2019

Ik deze bovenstaande aanpak onderschrijf en ik graag wil helpen bij het verbinden van n ieder en in het bijzonder van ouderen.

Roy Boomgaarden

11 april 2019

ik vindt dat ouderen niet eenzaam mogen zijn en helemaal niet dat de overheid hier op gaat bezuinigen. Er moet juist meer geld vrij komen voor de ouderen voor leuke activiteiten.

Helen Swakhoven

11 april 2019

Ik zelf ook ouder word en dan blij ben met organisaties zoals deze!

Relinde de Roovere

11 april 2019

ik weet uit ervaring ( werk en mijn eigen oude vader) hoeveel mensen er eenzaam zijn en hierdoor in een isolement raken/ zijn.

Jill Dierikx

11 april 2019

Ik tegen eenzaamheid ben en voor leefbaarheid!