Onderteken ons manifest

Wilt u ons ondersteunen bij het realiseren van onze missie en ons helpen bij het verbinden van kwetsbare ouderen? Dan kunt u nu ons manifest ondertekenen, waarmee u aangeeft dat u onze aanpak onderschrijft. Alvast bedankt voor uw steun.

1. Wij geloven dat verbinding tussen mensen de belangrijkste voorwaarde is voor een betere toekomst.

2. Wij zijn ons ervan bewust dat een beter buurtgevoel de verschillen tussen generaties verkleint.

3. Wij creëren kansen voor kwetsbare ouderen die het moeilijk hebben.

4. Wij geloven in samenwerking en willen onze kennis en ervaring actief delen.

5. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente of regio waarmee wij zijn verbonden.

6. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen voor ouderen die met eenzaamheid worden bedreigd.

7. Wij verstrekken eerlijke en heldere informatie en zijn altijd bereid met belanghebbenden te overleggen.

Ik onderteken dit manifest, omdat…

0/255 karakters over

Margriet Cobben

23 januari 2018

Ouderen zouden niet eenzaam moeten zijn. Goed dat er een organisatie is die hier actie op neemt.

Wilma Van Schaffelaar

9 januari 2018

Ik het belangrijk vind dat er aandacht is voor eenzame ouderen.

Evelyn Buijsse

9 januari 2018

Meer verbondenheid minder eenzaam maakt, en mensen hierdoor minder aan depressie leiden.

Sandra’s van Hees

9 januari 2018

Ik door mijn werk dagelijks in contact kom met mensen…jong en oud die overvallen zijn door de nieuwe ziekte “eenzaamheid”…achter veel deuren schuilt deze ziekte…en door ze uit te nodigen mee te gaan met “Met je hart” maakt hun hart een sprongetje….

Joke Van Strien

27 november 2017

Ik eenzaamheid onder mensen een armoede vind die niet nodig is in ons land.
“ Omzien naar elkaar” is mijn levens visie

Tessa Kimmel

27 november 2017

Ik er van overtuigd bent dat verbinding en connectie met elkaar een hoop conflicten kan voorkomen en dat mensen vergeten hoeveel voldoening het geeft om er voor elkaar te zijn en een ander te helpen.

Irene Arts

27 november 2017

Eenzaamheid , kan lijden naar ziek worden , of pshychische problemen gaan vertonen.

Truus Dost

27 november 2017

Dit een uitstekend en waardevol initiatief is.

Anne Marie Preusting

7 november 2017

het zo makkelijk kan zijn. Een klein gebaar van aandacht en warmte voor onze moeders en vaders die ons opgevoed hebben. Zij zorgden voor ons, nu mogen wij voor hen zorgen. #stopeenzaamheid

Harmanna van Dalen

7 november 2017

door aandacht te besteden aan elkaar we de wereld een beetje mooier kunnen maken en dat begint in de eigen omgeving

Peter Ozinga

3 november 2017

Ik hier volledig achter sta eeen Samenleving doe je SAMEN niemand uitgezonderd.

Joey Van Hunnik

2 november 2017

Relatief kleine initiatieven als deze een groot verschil kunnen maken.

Jos Heijmans

2 november 2017

ik het belangrijk vind dat we elkaar in het oog houden en dus ook in het hart!

Peter Bongers

2 november 2017

eenzaamheid meer pijn doet dan je denkt

Namens Tafelronde 146 Weert René Witte

2 november 2017

wij het belang van aandacht voor eenzame ouderen erkennen en hier graag een positieve bijdrage aan leveren.

Anne de Bruijn

2 november 2017

ik geloof dat contact tussen mensen een levensbehoefte is

Marcel Pinxten

2 november 2017

het zeer herkenbaar is

Mia Linden

2 november 2017

ik het een mooi initiatief vind

Jacquelien Pinxten

2 november 2017

ik het belangrijk vind dat mensen bij elkaar worden gebracht

Jurriën Schouwenaars

2 november 2017

ik het belangrijk vind dat ouderen genoeg aandacht krijgen

Toos Bouwels

2 november 2017

het belangrijk is dat mensen samen tijd kunnen doorbrengen

Henri & Elly Koevoets-de Ron

2 november 2017

wij de doelstelling van de stichting van harte ondersteunen!

Patricia Coolen

2 november 2017

ik het een super initiatief vind om “eenzame” ouderen samen te brengen

Gertruda Josephina Everaerts Vryssen

2 november 2017

ik me aangesproken voel voor dit doel

Klazien Schotanus

2 november 2017

ik het een geweldig initiatief vind

Jennifer Caals

2 november 2017

ik het een fantastisch plan vind en ik wil meedoen als vrijwilliger

Cocky Kooijman

2 november 2017

geweldig initiatief!

Johanna Hietbrink-Heyn

2 november 2017

het een fantastisch initiatief is en wens jullie veel succes

Onno Cleypool

30 oktober 2017

Eenzaamheid simpelweg niet voor zou mogen komen

E.J. Hagoort

30 oktober 2017

ik het in deze tijd niet meer acceptabel vind dat er mensen eenzaam zijn!

Fred Zwinkels

30 oktober 2017

ik vind dat niemand eenzaam hoeft te zijn

Ben van Zutphen

30 oktober 2017

ik er voor 100% achter sta