Onderteken ons manifest

Wilt u ons ondersteunen bij het realiseren van onze missie en ons helpen bij het verbinden van kwetsbare ouderen? Dan kunt u nu ons manifest ondertekenen, waarmee u aangeeft dat u onze aanpak onderschrijft. Alvast bedankt voor uw steun.

1. Wij geloven dat verbinding tussen mensen de belangrijkste voorwaarde is voor een betere toekomst.

2. Wij zijn ons ervan bewust dat een beter buurtgevoel de verschillen tussen generaties verkleint.

3. Wij creëren kansen voor kwetsbare ouderen die het moeilijk hebben.

4. Wij geloven in samenwerking en willen onze kennis en ervaring actief delen.

5. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente of regio waarmee wij zijn verbonden.

6. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen voor ouderen die met eenzaamheid worden bedreigd.

7. Wij verstrekken eerlijke en heldere informatie en zijn altijd bereid met belanghebbenden te overleggen.

Ik onderteken dit manifest, omdat…

0/255 karakters over

Jos Jochems

21 september 2020

Ik vind het belangrijk ouderen, maar ook jongeren, eenzame mensen uit hun isolement te halen en bij elkaar te brengen om samen te genieten van mooie momenten en nieuwe vriendschappen.

Christiane Gross

8 juni 2020

Niemand sollte im Alter einsam sein!

Ingrid Tavenier

6 juni 2020

Het een prachtig initiatief is. Voor mij een hele kleine moeite om dit manifest te ondertekenen…

J. Sheikrojan.

6 juni 2020

Ouderen niet horen te vereenzamen en onzichtbaar te zijn.

Corrie Lam

6 juni 2020

Ik het een heel goed streven vind.

Anneke Aalders

25 januari 2020

All of the above?

Eveline Van den Beuken

23 januari 2020

Ik heb van heel dichtbij meegemaakt hoezeer mijn vader lijdt aan eenzaamheid en het niet meer mobiel zijn. Echt hartverscheurend.

Han Linders

1 januari 2020

Ik doe graag mee aan het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Ik heb zelf ook de neiging om te vereenzamen.

Yvonne Turksma

16 december 2019

Ik het een geweldig initiatief vind.

Rogier Thomas

6 december 2019

Ik vind dat een ieder er voor elkaar kan zijn. En waar nodig, moet zijn om eenzaamheid te verkleinen. Kleine moeite, groot plezier.

A Dumay

27 november 2019

Omdat eenzaamheid onder ouderen zeer verdrietig en ongewenst is.

Jan van der Starre

19 november 2019

Ik het er volledig mee eens ben.

Mark van der Gracht

10 november 2019

Dit een fantastisch mooi initiatief is. Het gaat mij aan het hart en ik zou dan ook dolgraag mijn steentje willen bijdragen.

Brigitte Van lent

7 november 2019

Omdat ik vind dat we moeten investeren in interventies die eenzaamheid tegen kunnen gaan! Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen

Dirk Struycken

4 november 2019

Zoveel ouderen die door omstandigheden waar ze geen grip op hebben in eenzaamheid terecht komen. Oprechte interesse en aandacht voor hun levensverhaal in een ontspannen omgeving dragen bij aan hun levenslust.

Tessa Kuijten

3 november 2019

Ik het eens ben met jullie missie en graag help.

Stef van Loo

3 november 2019

Ik dit een geweldig initiatief vind.
Ik sta hier helemaal achter en wil ook hier ook graag een steentje aan bijdragen.

Chantal de Lange

1 november 2019

Eenzaamheid in een rijk land als Nederland, nota bene een verzorgingsstaat genoemd, niet nodig hoort te zijn!

Karin Koks

1 november 2019

Ik onderschrijf het manifest en wil graag mijn steentje bijdragen in mijn omgeving.

Hannie Janssen

10 oktober 2019

Het niet anders kan! Je kunt samen zijn met anderen en je toch eenzaam voelen. Je kunt alleen zijn en geen last hebben van eenzaamheid. Wat zou het fijn zijn om kwetsbare ouderen minder kwetsbaar te maken. Respect hebben voor elkaar, ongeacht leeftijd.

M van Rijswijk- Verhagen

10 oktober 2019

Ik geloof in de kracht van ontmoeting en verbinding, dat aandacht het verschil maakt in eenzaamheid en gezondheid. In de huidige maatschappij waar door digitalisering steeds minder contact is tussen mensen maken juist dit soort initiatieven het verschil.

Ilona Kapteijn

10 oktober 2019

Eenzaamheid een gevaarlijker iets is dan menige dodelijke ziekte..Eenzaamheid is vreselijk!

Jeannette van Haastert

10 oktober 2019

..ik geraakt was door de portretten in Flair 39 en wéét dat organisaties als Met je hart helpen. Mooi: werken met je hart…

Mirjam Florie

10 oktober 2019

Mijn moeder na 14 jaar zorg voor haar man, nu echt alleen is. Natuurlijk proberen de kinderen en kleinkinderen er zoveel mogelijk voor haar te zijn. Maar iedereen werkt of heeft gezin. Contacten is voor ouderen zo belangrijk. Goed initiatief.

Nen van Rooijen

10 oktober 2019

Ik zelf niet mobiel ben.

Jeannette Saatrube Vernooij

26 augustus 2019

ik een bijdrage lever door zelf in actie te komen. En zo het verschil kan maken.
Klein. Het nieuwe groot!

Fini Smeets

26 augustus 2019

dit heel hard nodig is. Er wordt wel eens vergeten dat het juist deze ouderen zijn die onze maatschappij hebben opgebouwd na de oorlog, met de welvaart die er nu is en nu het gevoel hebben dat ze niet meer mee tellen. Sta daar eens bij stil!

Lidwien Smeets

26 augustus 2019

er veel eenzaamheid is bij ouderen. Dat mag niet. Er moet heel veel veranderen, o.a. overheidsbeleid. Als iedereen 1 of 2x per jaar daadwerkelijk iets voor hun doet, zijn we al n heel eind op de goede weg.

Lou Debeij

26 augustus 2019

omdat dit een initiatief naar m’n hart is; echt contact en verbinding is een van de peilers van een samenleving die ik voor ogen heb en waar ik deel van wil zijn. Oud, ouder, jonger en jong… samen sterk!

Margot Bilstra

26 augustus 2019

Mijn moeder zich,ondanks haar jarenlang alleen zijn,door haar dementie alleen voelt. Ik ga elke donderdagavond,na mijn werk, naar haar toe om haar te helpen en samen te zijn.
Dat valt soms niet mee omdat ik full-time werk en 125 km verderop woon

J. de Graaf

26 augustus 2019

… ik voor 100% achter deze aanpak sta.

Lea Muruven

26 augustus 2019

I believe human connection is essential and everyone needs to feel included.