Menu

Onderteken ons manifest

Wij zetten ons in om eenzaamheid bij zelfstandig wonende ouderen te verzachten door het organiseren van structurele waardevolle ontmoetingen.

Dit doen we omdat:

  • Wij geloven dat verbinding tussen mensen de belangrijkste voorwaarde is voor een betere toekomst.
  • Wij ons ervan bewust zijn dat een beter buurtgevoel de verschillen tussen generaties verkleint.
  • Wij kansen willen creëren voor kwetsbare ouderen die het moeilijk hebben.
  • Wij mensen met elkaar willen verbinden en samen ondernemen alles mooier maakt
  • Wij geloven in samenwerking en onze kennis en ervaring actief willen delen.
  • Wij een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in zoveel mogelijke gemeenten en regio’s.
  • Wij voortdurend nieuwe kansen zien voor ouderen die met eenzaamheid worden bedreigd.

Ik onderteken dit manifest, omdat…

Manifest formulier

0/255 karakters over

Brigitte Van lent
07 november 2019

Omdat ik vind dat we moeten investeren in interventies die eenzaamheid tegen kunnen gaan! Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen

Dirk Struycken
04 november 2019

Zoveel ouderen die door omstandigheden waar ze geen grip op hebben in eenzaamheid terecht komen. Oprechte interesse en aandacht voor hun levensverhaal in een ontspannen omgeving dragen bij aan hun levenslust.

Tessa Kuijten
03 november 2019

Ik het eens ben met jullie missie en graag help.

Stef van Loo
03 november 2019

Ik dit een geweldig initiatief vind.
Ik sta hier helemaal achter en wil ook hier ook graag een steentje aan bijdragen.

Chantal de Lange
01 november 2019

Eenzaamheid in een rijk land als Nederland, nota bene een verzorgingsstaat genoemd, niet nodig hoort te zijn!

Karin Koks
01 november 2019

Ik onderschrijf het manifest en wil graag mijn steentje bijdragen in mijn omgeving.

Hannie Janssen
10 oktober 2019

Het niet anders kan! Je kunt samen zijn met anderen en je toch eenzaam voelen. Je kunt alleen zijn en geen last hebben van eenzaamheid. Wat zou het fijn zijn om kwetsbare ouderen minder kwetsbaar te maken. Respect hebben voor elkaar, ongeacht leeftijd.

M van Rijswijk- Verhagen
10 oktober 2019

Ik geloof in de kracht van ontmoeting en verbinding, dat aandacht het verschil maakt in eenzaamheid en gezondheid. In de huidige maatschappij waar door digitalisering steeds minder contact is tussen mensen maken juist dit soort initiatieven het verschil.

Ilona Kapteijn
10 oktober 2019

Eenzaamheid een gevaarlijker iets is dan menige dodelijke ziekte..Eenzaamheid is vreselijk!

Jeannette van Haastert
10 oktober 2019

..ik geraakt was door de portretten in Flair 39 en wéét dat organisaties als Met je hart helpen. Mooi: werken met je hart…

Mirjam Florie
10 oktober 2019

Mijn moeder na 14 jaar zorg voor haar man, nu echt alleen is. Natuurlijk proberen de kinderen en kleinkinderen er zoveel mogelijk voor haar te zijn. Maar iedereen werkt of heeft gezin. Contacten is voor ouderen zo belangrijk. Goed initiatief.

Nen van Rooijen
10 oktober 2019

Ik zelf niet mobiel ben.

Jeannette Saatrube Vernooij
26 augustus 2019

ik een bijdrage lever door zelf in actie te komen. En zo het verschil kan maken.
Klein. Het nieuwe groot!

Fini Smeets
26 augustus 2019

dit heel hard nodig is. Er wordt wel eens vergeten dat het juist deze ouderen zijn die onze maatschappij hebben opgebouwd na de oorlog, met de welvaart die er nu is en nu het gevoel hebben dat ze niet meer mee tellen. Sta daar eens bij stil!

Lidwien Smeets
26 augustus 2019

er veel eenzaamheid is bij ouderen. Dat mag niet. Er moet heel veel veranderen, o.a. overheidsbeleid. Als iedereen 1 of 2x per jaar daadwerkelijk iets voor hun doet, zijn we al n heel eind op de goede weg.

Lou Debeij
26 augustus 2019

omdat dit een initiatief naar m’n hart is; echt contact en verbinding is een van de peilers van een samenleving die ik voor ogen heb en waar ik deel van wil zijn. Oud, ouder, jonger en jong… samen sterk!

Margot Bilstra
26 augustus 2019

Mijn moeder zich,ondanks haar jarenlang alleen zijn,door haar dementie alleen voelt. Ik ga elke donderdagavond,na mijn werk, naar haar toe om haar te helpen en samen te zijn.
Dat valt soms niet mee omdat ik full-time werk en 125 km verderop woon

J. de Graaf
26 augustus 2019

… ik voor 100% achter deze aanpak sta.

Lea Muruven
26 augustus 2019

I believe human connection is essential and everyone needs to feel included.

Susan Altena
26 augustus 2019

Niemand hoort en hoeft eenzaam te zijn. De stichting is een prachtig initiatief die mij diep in mijn hart raakt!

Jettie Peters
26 augustus 2019

ik vind dat we met z’n allen op micro niveau veel kunnen betekenen. En omdat ik geloof dat verbinding een mens gelukkig(er) maakt!

Guido Robertz
06 mei 2019

niemand eenzaamheid verdient.

Henriëtte Rosema van de Laak
06 mei 2019

80-plussers zijn eenzaam doordat ze veel vrienden en familie verliezen door de jaren heen. Door gezondheidsproblemen kunnen ze vaak niet meer datgene doen wat ze in het verleden deden. Ze hebben aandacht en begrip nodig.

Wibe van der Linden
11 april 2019

ik graag wat voor de ouderen wil doen

Dennis Teseling
11 april 2019

Het belangrijk is dat bedrijven maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Rutger van Reenen
11 april 2019

ik graag wat doe voor de ouderen in onze samenleving.

Jeroen de Goede
11 april 2019

Het een mooi initiatief is. Als het jezelf goed gaat, kun je iets terug geven aan de maatschappij.

Gerard van der Leest
11 april 2019

Ik geloof in jong en oud voor deze prachtige actie.

Janny Haerkens
11 april 2019

Ik Met je hart een heel goed initiatief vind. En als ik een klein steentje kan bijdragen om eenzaamheid onder armen te verminderen is dat natuurlijk een kleine moeite. Top initiatief!!

Agnès Olthof
11 april 2019

ik erachter sta.

D.M.Z. Brink
11 april 2019

ik deze mening & doelstelling ook onderschrijf. Ik zie de vereenzaming onder ouderen en wil een bijdrage leveren om hen te helpen ter vermindering/verzachting van hun situatie.

Hélène Snijders
11 april 2019

Ik als mantelzorger voor m’n moeder zie dat de wereld steeds kleiner wordt voor (hulpbehoevende) ouderen. Iedereen heeft t druk. Als je weinig geconfronteerd wordt met deze groep mensen is de kans dat ze vergeten worden groot.

Gisela Von Scheibler
11 april 2019

Niet alleen in december de feestmaand.
Ouderen eenzaam zijn maar ook door het hele jaar door is er armoede en eenzaamheid onder de Nederlandse bevolking en moet er meer aandacht aan deze groep gegeven worden.
Ik heb me aangemeld als vrijwilligster.

Ingeborg van Laren – Storm
11 april 2019

Ik deze bovenstaande aanpak onderschrijf en ik graag wil helpen bij het verbinden van n ieder en in het bijzonder van ouderen.

Roy Boomgaarden
11 april 2019

ik vindt dat ouderen niet eenzaam mogen zijn en helemaal niet dat de overheid hier op gaat bezuinigen. Er moet juist meer geld vrij komen voor de ouderen voor leuke activiteiten.

Helen Swakhoven
11 april 2019

Ik zelf ook ouder word en dan blij ben met organisaties zoals deze!

“Ik ben 80 jaar en verbaasd en verrast door de geestdrift, waarmee jongere mensen helpen om leeftijdgenoten het leven weer leuk te maken. Dit is vaak erg ontroerend en maakt mensen weer gelukkig.”

Wil je niets missen?

Volg ons op social media of meld je aan voor de Met je hart nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en behaalde resultaten.