Dit doen we

Intensieve samenwerking met de zorg en de buurt

Stichting Met je hart werkt in iedere gemeente samen met huisartsen, ouderenverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, pastors en buurtbewoners. Dit is een intensief proces maar zorgt ervoor dat we juist ook die onzichtbare groep ouderen kunnen laten deelnemen in de samenleving. Onze zorgpartners hebben goed zicht op kwetsbare ouderen die met eenzaamheidsgevoelens kampen en weinig sociaal contact hebben. Ouderen worden de eerste keer door hun uitgenodigd om die eerste drempel weg te nemen. Al onze gasten worden persoonlijk uitgenodigd en het team van Met je hart neemt vervolgens persoonlijk contact met de oudere op om te overleggen over wensen en mogelijkheden. We bereiken een vergeten groep ouderen en nemen we alle mogelijke drempels voor sociaal contact weg.

Bent u werkzaam in de zorg? Uw hulp is hard nodig, omdat ouderen voor wie een ontmoeting extra waardevol is, vaak niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld.

Niet eenmalig, maar structureel

De kracht van de ontmoetingen die wij ouderen bieden, is dat deze structureel en terugkerend zijn. Er ontstaat daadwerkelijk contact met buurtgenoten, jong en oud. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het verzachten van eenzaamheid.

EET met je hart restaurantcampagne

Met je hart werkt in iedere gemeente samen met lokale restaurants. Restaurants die zich graag willen verbinden met de restaurantcampagne EET met je hart vragen gedurende 6 weken per jaar aandacht voor eenzaamheid onder ouderen in hun gemeente. Gasten die eten in deelnemende restaurants kunnen een vrijwillige bijdrage van 1 euro op de totaalrekening doneren. Iedere euro komt volledig ten goede aan het organiseren van waardevolle ontmoetingen voor kwetsbare ouderen. Lokaal voor lokaal. 

Lokaal voor lokaal

Met je hart kent een soft franchise formule. De restaurantcampagne is in iedere Met je hart gemeente identiek. De besteding van onze gelden (projecten) wordt bepaald door de kansen en mogelijkheden die zich voordoen, de behoeften vanuit de zorg en de behoeften vanuit onze ouderen in die specifieke gemeente. Ondernemerschap en creativiteit zijn hierbij leidend. De rode draad blijft de waardevolle ontmoeting, het vegroten van het sociaal netwerk en de verbinding op buurtniveau. Ouderen uit dezelfde wijk of postcodegebied worden tijdens onze activiteiten met elkaar verbonden zodat duurzaam contact kan ontstaan. Lokaal voor lokaal.

Structurele ontmoetingen

Wij brengen ouderen uit dezelfde wijk/gemeente regelmatig met elkaar in contact en zorgen dat er mooie verbindingen ontstaan. Ze ontmoeten elkaar geregeld, bijvoorbeeld tijdens een uitje of via een stamtafel. We werken met lokale teams van vrijwilligers. Daarnaast inspireren en verbinden wij lokale inwoners om zelf in actie te komen tegen eenzaamheid. Mensen verbinden, dat is onze missie. Wij geloven dat samen zijn en samen ondernemen het leven fijner en rijker maakt. 

Bekijk hier de Met je hart factsheet!