Onderteken ons manifest

Wilt u ons ondersteunen bij het realiseren van onze missie en ons helpen bij het verbinden van kwetsbare ouderen? Dan kunt u nu ons manifest ondertekenen, waarmee u aangeeft dat u onze aanpak onderschrijft. Alvast bedankt voor uw steun.

1. Wij geloven dat verbinding tussen mensen de belangrijkste voorwaarde is voor een betere toekomst.

2. Wij zijn ons ervan bewust dat een beter buurtgevoel de verschillen tussen generaties verkleint.

3. Wij creëren kansen voor kwetsbare ouderen die het moeilijk hebben.

4. Wij geloven in samenwerking en willen onze kennis en ervaring actief delen.

5. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente of regio waarmee wij zijn verbonden.

6. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen voor ouderen die met eenzaamheid worden bedreigd.

7. Wij verstrekken eerlijke en heldere informatie en zijn altijd bereid met belanghebbenden te overleggen.

Ik onderteken dit manifest, omdat…

0/255 karakters over

Dennis Teseling

11 april 2019

Het belangrijk is dat bedrijven maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Rutger van Reenen

11 april 2019

ik graag wat doe voor de ouderen in onze samenleving.

Jeroen de Goede

11 april 2019

Het een mooi initiatief is. Als het jezelf goed gaat, kun je iets terug geven aan de maatschappij.

Gerard van der Leest

11 april 2019

Ik geloof in jong en oud voor deze prachtige actie.

Janny Haerkens

11 april 2019

Ik Met je hart een heel goed initiatief vind. En als ik een klein steentje kan bijdragen om eenzaamheid onder armen te verminderen is dat natuurlijk een kleine moeite. Top initiatief!!

Agnès Olthof

11 april 2019

ik erachter sta.

D.M.Z. Brink

11 april 2019

ik deze mening & doelstelling ook onderschrijf. Ik zie de vereenzaming onder ouderen en wil een bijdrage leveren om hen te helpen ter vermindering/verzachting van hun situatie.

Hélène Snijders

11 april 2019

Ik als mantelzorger voor m’n moeder zie dat de wereld steeds kleiner wordt voor (hulpbehoevende) ouderen. Iedereen heeft t druk. Als je weinig geconfronteerd wordt met deze groep mensen is de kans dat ze vergeten worden groot.

Gisela Von Scheibler

11 april 2019

Niet alleen in december de feestmaand.
Ouderen eenzaam zijn maar ook door het hele jaar door is er armoede en eenzaamheid onder de Nederlandse bevolking en moet er meer aandacht aan deze groep gegeven worden.
Ik heb me aangemeld als vrijwilligster.

Ingeborg van Laren – Storm

11 april 2019

Ik deze bovenstaande aanpak onderschrijf en ik graag wil helpen bij het verbinden van n ieder en in het bijzonder van ouderen.

Roy Boomgaarden

11 april 2019

ik vindt dat ouderen niet eenzaam mogen zijn en helemaal niet dat de overheid hier op gaat bezuinigen. Er moet juist meer geld vrij komen voor de ouderen voor leuke activiteiten.

Helen Swakhoven

11 april 2019

Ik zelf ook ouder word en dan blij ben met organisaties zoals deze!

Relinde de Roovere

11 april 2019

ik weet uit ervaring ( werk en mijn eigen oude vader) hoeveel mensen er eenzaam zijn en hierdoor in een isolement raken/ zijn.

Jill Dierikx

11 april 2019

Ik tegen eenzaamheid ben en voor leefbaarheid!

Willem de Mik

11 april 2019

Ik zelf ook een eenzame oudere ben…

Sascha Fokker

11 april 2019

Eenzaamheid moet meer in de belangstelling staan. Wat een goed initiatief!

Annelieke van Elk

11 april 2019

Ik vind dat mensen niet eenzaam horen te zijn, we horen er voor elkaar te zijn in deze wereld.
Iedereen die eenzaam is verdient de aandacht, zowel de jongeren onder ons en volwassenen en de ouderen

Sander Graft

11 april 2019

ik er diep van overtuigd ben dat Met je Hart een noodzakelijk initiatief is om de kwetsbare groep eenzame ouderen te helpen. Graag geef ik hieraan mijn persoonlijke steun en energie om dit verder maatschappelijk te verankeren!

Anouk Hol

11 april 2019

Iedereen moet zich verbonden kunnen voelen met de samenleving.

Mandy van Rhee

11 april 2019

Ik vind dat de ouderen onze maatschappij hebben opgebouwd en onze steun verdienen!
Zij verdienen geen eenzaamheid, maar gezelligheid! Mijn moeder is vrijwilliger en ook dat steun ik met heel mijn hart! Met je hart, jullie zijn toppers!

Vanessa Glaser

11 april 2019

Ik dit een goed initiatief vind.

Peter Ozinga

11 april 2019

in een SAMENLEVING als de onze, eenzaamheid niet thuis hoort. LIEFDE voor mensen maakt alles haast mogelijk en opent deuren naar SAMEN leven.

Corrie van Erve

11 april 2019

Het heel waardevol vind als we er voor elkaar kunnen zijn.

Iet van den Berg – van Gelder

11 april 2019

Ik de missie van Stichting Met je hart van harte ondersteun. Ben zelf werkzaam als Seniorencoach/Verpleegkundige aandachtsgebied Dementie bij Wonen Plus Welzijn. Vanuit mijn beroep in de ouderenzorg en als vrijwilliger Stichting MeerSaam in Heerhugowaard

Gea Klercq

11 april 2019

Het is goed om ontmoetingen te organiseren. Mensen bewust maken dat we elkaar nodig hebben en om te zien naar elkaar.

Jan Wentink

11 april 2019

ik bovenstaande onderschrijf

Marianne Vogels

11 april 2019

ik het helemaal met het bovenstaande eens ben

Jeannette Oosterwijk

11 april 2019

Een mens andere mensen nodig heeft en ieder mens moet weten dat hij of zij meetelt en gezien wordt.

Inge van den Berg

11 april 2019

Ik weliswaar geen eenzame oudere ben, maar een eenzame jongere ( nu 52 jr.) en al bijna mijn hele leven eenzaam was en ben en weet hoe zwaar en verdrietig dat is en moeilijk omdat er geen luisterend oor is voor eenzaamheid, zeker niet als je JONG(ER)bent

Dorothea op’t Ende

11 april 2019

Voel me ook eenzaam ondanks dat mijn lieve man nog leeft,maar sinds een jaar is hij opgenomen (dementie).zag op de website wel dat het in Spijkenisse nog niet is. jammer!

Rini van Strijp

11 april 2019

Omdat het goed is voor ouderen

Joop Jense

11 april 2019

Omdat de samenleving steeds verder individualiseert.
De overheid heeft zich te ver teruggetrokken, waardoor veel kwetsbare mensen, jong en oud, die niet meer zelfredzaam zijn het contact met de samenleving verliezen.