Onderteken ons manifest

Wilt u ons ondersteunen bij het realiseren van onze missie en ons helpen bij het verbinden van kwetsbare ouderen? Dan kunt u nu ons manifest ondertekenen, waarmee u aangeeft dat u onze aanpak onderschrijft. Alvast bedankt voor uw steun.

1. Wij geloven dat verbinding tussen mensen de belangrijkste voorwaarde is voor een betere toekomst.

2. Wij zijn ons ervan bewust dat een beter buurtgevoel de verschillen tussen generaties verkleint.

3. Wij creëren kansen voor kwetsbare ouderen die het moeilijk hebben.

4. Wij geloven in samenwerking en willen onze kennis en ervaring actief delen.

5. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente of regio waarmee wij zijn verbonden.

6. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen voor ouderen die met eenzaamheid worden bedreigd.

7. Wij verstrekken eerlijke en heldere informatie en zijn altijd bereid met belanghebbenden te overleggen.

Ik onderteken dit manifest, omdat…

0/255 karakters over

Peter Bongers

2 november 2017

eenzaamheid meer pijn doet dan je denkt

Namens Tafelronde 146 Weert René Witte

2 november 2017

wij het belang van aandacht voor eenzame ouderen erkennen en hier graag een positieve bijdrage aan leveren.

Anne de Bruijn

2 november 2017

ik geloof dat contact tussen mensen een levensbehoefte is

Marcel Pinxten

2 november 2017

het zeer herkenbaar is

Mia Linden

2 november 2017

ik het een mooi initiatief vind

Jacquelien Pinxten

2 november 2017

ik het belangrijk vind dat mensen bij elkaar worden gebracht

Jurriën Schouwenaars

2 november 2017

ik het belangrijk vind dat ouderen genoeg aandacht krijgen

Toos Bouwels

2 november 2017

het belangrijk is dat mensen samen tijd kunnen doorbrengen

Henri & Elly Koevoets-de Ron

2 november 2017

wij de doelstelling van de stichting van harte ondersteunen!

Patricia Coolen

2 november 2017

ik het een super initiatief vind om “eenzame” ouderen samen te brengen

Gertruda Josephina Everaerts Vryssen

2 november 2017

ik me aangesproken voel voor dit doel

Klazien Schotanus

2 november 2017

ik het een geweldig initiatief vind

Jennifer Caals

2 november 2017

ik het een fantastisch plan vind en ik wil meedoen als vrijwilliger

Cocky Kooijman

2 november 2017

geweldig initiatief!

Johanna Hietbrink-Heyn

2 november 2017

het een fantastisch initiatief is en wens jullie veel succes

Onno Cleypool

30 oktober 2017

Eenzaamheid simpelweg niet voor zou mogen komen

E.J. Hagoort

30 oktober 2017

ik het in deze tijd niet meer acceptabel vind dat er mensen eenzaam zijn!

Fred Zwinkels

30 oktober 2017

ik vind dat niemand eenzaam hoeft te zijn

Ben van Zutphen

30 oktober 2017

ik er voor 100% achter sta

Jeroen Papenhuijzen

30 oktober 2017

ik het probleem onderschrijf en graag een bijdrage lever aan dit bijzonder goede initiatief!

Paul de Jonge

30 oktober 2017

ik dit geheel onderschrijf

Lenie Pol

30 oktober 2017

ik dit oprecht een warm hart toedraag

Ilse Menting

30 oktober 2017

ik er in geloof dat dit het verschil kan maken

Aagt de Ruijter de Wildt-van Waegeninghen

30 oktober 2017

elkaar kennen = elkaar er-kennen
en erkenning is wat elk mens nodig heeft: de pokon voor onze ziel

Hajo van den Berg

30 oktober 2017

ik als bijna gepensioneerde fysiotherapeut veel eenzame mensen heb ontmoet en dit project een mooi invulling kan zijn

Emiel Steinbrück

30 oktober 2017

verborgen, eenzame stilte doorbroken wordt, hoe dan ook.

Marijke van Duivendijk

30 oktober 2017

de samenleving bewust moet worden gemaakt van de grote vereenzaming van ouderen en dat daar wat aan gedaan moet worden.

Linda de Vogel-van Wageningen

30 oktober 2017

helemaal met hierboven eens. Steeds meer ouderen, steeds meer eenzaamheid. Zou fantastisch zijn als zij elkaar op deze manier kunnen vinden.

ALice Van Zijl

30 oktober 2017

wij er allemaal mee te maken krijgen

Irma Heiliegers

30 oktober 2017

Er bij niemand eenzaamheid mag bestaan…

Cecile Lagard

25 oktober 2017

Dit voorland niet aantrekkelijk vind!

Femke Vrij

25 oktober 2017

Het tijd wordt dat we met elkaar gaan zorgen voor elkaar!