Onderteken ons manifest

Wilt u ons ondersteunen bij het realiseren van onze missie en ons helpen bij het verbinden van kwetsbare ouderen? Dan kunt u nu ons manifest ondertekenen, waarmee u aangeeft dat u onze aanpak onderschrijft. Alvast bedankt voor uw steun.

1. Wij geloven dat verbinding tussen mensen de belangrijkste voorwaarde is voor een betere toekomst.

2. Wij zijn ons ervan bewust dat een beter buurtgevoel de verschillen tussen generaties verkleint.

3. Wij creëren kansen voor kwetsbare ouderen die het moeilijk hebben.

4. Wij geloven in samenwerking en willen onze kennis en ervaring actief delen.

5. Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente of regio waarmee wij zijn verbonden.

6. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen voor ouderen die met eenzaamheid worden bedreigd.

7. Wij verstrekken eerlijke en heldere informatie en zijn altijd bereid met belanghebbenden te overleggen.

Ik onderteken dit manifest, omdat…

0/255 karakters over

Joop Jense

11 april 2019

Omdat de samenleving steeds verder individualiseert.
De overheid heeft zich te ver teruggetrokken, waardoor veel kwetsbare mensen, jong en oud, die niet meer zelfredzaam zijn het contact met de samenleving verliezen.

Chris Moes

11 april 2019

Ik geloof in de kracht van samenwerken op lokaal niveau met en voor senioren om vereenzaming te voorkomen en te bestrijden

Rina Dekker

11 april 2019

Eenzaamheid onder deze kwetsbare groep ouderen, nog een veel te grote hoofdrol krijgt. Ik sta graag op om er samen voor te zorgen, dat ook deze groep mensen vaker onder de aandacht wordt gebracht.

Audrey Gooijer

19 november 2018

Ik eenzaamheid onmenselijk vind. Het is een vreselijk gevoel wat ik niemand gun.

Bep van de Beek

19 november 2018

Stichting met je hart doet goede dingen. Wij ouderen zitten te wachten op een berichtje zodat we een uurtje gezelligheid hebben met elkaar

Maria de Winter

19 november 2018

Er echt iets moet veranderen!
Zo verschrikkelijk veel eenzame ouderen tegenwoordig!
Mensen kijk eens goed om je heen, je kunt met kleine dingen heel veel betekenen!

Daniella Vrijhof

19 november 2018

we steeds meer langs elkaar leven. Maar met elkaar leven juist veel leuker en vreugdevoller is.

Riekie van den Boogaard

19 november 2018

Omdat jullie goed bezig zijn voor de mensen

Solange van Rossum

30 oktober 2018

Omdat eenzaamheid heel vervelend is en op een oudere leeftijd doe je er niet veel meer aan. Om toch af te rekenen met eenzaamheid wordt er dit initiatief getoond. Later zou ik ook niet alleen willen zijn.

Roos Ding

30 oktober 2018

We anno 2018 meer met ons hart moeten doen!

Wil van Haalen

30 oktober 2018

Jullie doelstellingen waardevol zijn!

Joan Kuipers

30 oktober 2018

Het zo belangrijk is om mensen, buurtbewoners te blijven ontmoeten, om te blijven meedoen in de maatschappij. Mooi werk 🙂

Gabie Conradi

30 oktober 2018

Ik in Tilburg ook actief bezig ben met Ontmoetingen voor ouderen, ik kennis heb gemaakt met de zeer betrokken kartrekker in Tilburg en enthousiast ben over dit initiatief. SAMEN met je Hart kunnen we veel mensen helpen om minder eenzaam te zijn!

Frank Tessers

30 oktober 2018

…het initiatief mij enorm raakt.

Rilana Korfmaker

30 oktober 2018

Eenzaamheid vreselijk is en ik het mooi vind wat jullie doen om met hen tegen eenzaamheid op te staan

luk leclercq

30 oktober 2018

Eenzaamheid nog vaak een taboe is in onze Nederlandse maatschappij en betrokkenen zelf dat vaak niet willen toegeven! Als je ze echter weet te vinden en ze gaan in op de uitnodiging van MjH dan zie je weer glinstering in hun ogen. Heel dankbaar werk!!

Mw. C.J.G.W. Looijen

2 augustus 2018

Ik het geweldig vindt wat jullie allemaal doen voor ouderen.

Marin Lanting

2 augustus 2018

Ik ben mij ervan bewust dat er veel ouderen eenzaam zijn en ook al zijn vele wijs en oud, dit nog steeds erg veel pijn kan doen. Eenzaamheid heeft grote negatieve gevolgen voor een mens. Let’s do something about that!

Patty Gerrits

2 augustus 2018

Ik denk dat niemand hier in Nederland eenzaam hoeft te zijn, tenzij zij er zelf voor kiezen. Eenzame en/of kwetsbare ouderen zouden moeten weten dat er in hun omgeving genoeg te doen is voor ouderen.

Toine Ummels

2 augustus 2018

Ouderen hebben ons land opgebouwd, speciaal de generatie die nu het oudst is in Nederland. Dat mogen wij als ‘kinderen’ ervan nooit vergeten. Dat een grote groep hiervan eenzaamheid ervaart gaat ons als Ondernemersver Validus Te Valkenswaard aan het ‘hart’.

Petra Hendriks

2 augustus 2018

Omdat ik bij mijn schoonmoeder zie hoe ze hier van kan genieten, zo zou het ook voor veel meer eenzame oudere en jongere mensen moeten lukken. Om er eens uit te zijn en gesprekken te kunnen voeren met lotgenoten!!

Sabine Pool

2 augustus 2018

Ik vind het belangrijk dat er oog is voor ouderen en het ouder worden. Ongeacht leeftijd moet iemand toch kunnen (blijven) doen waar hij of zij gelukkig van wordt?! En eenzaamheid is toch overbodig als er iemand is die echt luistert?! Met het hart dus!

Margriet Cobben

23 januari 2018

Ouderen zouden niet eenzaam moeten zijn. Goed dat er een organisatie is die hier actie op neemt.

Wilma Van Schaffelaar

9 januari 2018

Ik het belangrijk vind dat er aandacht is voor eenzame ouderen.

Evelyn Buijsse

9 januari 2018

Meer verbondenheid minder eenzaam maakt, en mensen hierdoor minder aan depressie leiden.

Sandra’s van Hees

9 januari 2018

Ik door mijn werk dagelijks in contact kom met mensen…jong en oud die overvallen zijn door de nieuwe ziekte “eenzaamheid”…achter veel deuren schuilt deze ziekte…en door ze uit te nodigen mee te gaan met “Met je hart” maakt hun hart een sprongetje….

Joke Van Strien

27 november 2017

Ik eenzaamheid onder mensen een armoede vind die niet nodig is in ons land.
“ Omzien naar elkaar” is mijn levens visie

Tessa Kimmel

27 november 2017

Ik er van overtuigd bent dat verbinding en connectie met elkaar een hoop conflicten kan voorkomen en dat mensen vergeten hoeveel voldoening het geeft om er voor elkaar te zijn en een ander te helpen.

Irene Arts

27 november 2017

Eenzaamheid , kan lijden naar ziek worden , of pshychische problemen gaan vertonen.

Truus Dost

27 november 2017

Dit een uitstekend en waardevol initiatief is.

Anne Marie Preusting

7 november 2017

het zo makkelijk kan zijn. Een klein gebaar van aandacht en warmte voor onze moeders en vaders die ons opgevoed hebben. Zij zorgden voor ons, nu mogen wij voor hen zorgen. #stopeenzaamheid

Harmanna van Dalen

7 november 2017

door aandacht te besteden aan elkaar we de wereld een beetje mooier kunnen maken en dat begint in de eigen omgeving