Zaanstad

Begin 2021 is een enthousiast team in Zaanstad gestart om kwetsbare ouderen in de gemeente Zaanstad weer te laten genieten van mooie momenten.

Teamleden

Patricia Hooijschuur

EET met je hart partners