ANBI publicatiegegevens

Algemene informatie

Stichting Met je hart

KvK nr: 56278128
RSIN nr: 852053939
Postadres: Clarissenstraat 16, 5281 AZ Boxtel
Telefoon: 06 11396955

E-mail: info@metjehart.nl
Website: www.metjehart.nl

IBAN: NL72 RABO 0331 2607 43

De bestuurssamenstelling

Deze vindt u onder het hoofdstuk “Bestuur”De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

De Raad van Toezicht

Wij zijn voornemens potentiële leden van de raad van toezicht te benaderen en deze komend jaar te vormen. Daarnaast treft u onder het hoofdstuk “Ambassadeurs” een reeks van prominente Nederlanders aan die de acties van de stichting ondersteunen.

Medewerkers

Op dit moment heeft de stichting 2 parttime medewerkers in dienst.

Doelstelling (volgens de statuten)

De stichting heeft ten doel:

  • Het mogelijk maken van maatschappelijke projecten ter verbetering van de situatie en de positie van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving
  • Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van instellingen met maatschappelijke projecten als doelstelling
  • Het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de zorg voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen van beleid

  • Met je hart vraagt, in samenwerking met restaurants, aandacht en creëert bewustwording bij de maatschappij voor het steeds groter wordende probleem van eenzaamheid onder kwetsbare doelgroepen.
  • Met je hart maakt sociale ontmoetingen mogelijk voor kwetsbare ouderen op buurtniveau.
  • Met je hart werft hiertoe jaarlijks fondsen door een vrijwillige bijdrage op de tafelrekening van gasten in deelnemende restaurants.
  • Donaties die in een gemeente worden opgehaald, worden ook in deze gemeente besteed.
  • De sociale projecten worden uitgevoerd met andere lokale instanties: verbinding op buurtniveau.
  • Eet met je hart  wordt de komende jaren landelijk uitgerold.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

Met je hart maakt sociale ontmoetingen mogelijk in samenwerking met lokale horeca, burgers, ondernemers, bedrijven, maatschappelijke instanties en zorg- en welzijnsorganisaties, in de gemeente waar Met je hart actief is.

Verbinding op buurtniveau. Zie hiervoor hoofdstuk “Wie steunen ons”.

Financiële verantwoording 2016

U vindt hier het Financieel jaarverslag 2017.

Voor meer informatie over onze impact vindt u hier het sociaal jaarverslag 2016.